Udvalgsberetninger

 

       Indkaldelse til online generalforsamling i

       Agerskovs Ungdomsforening            

       Tirsdag d. 27. april 2021 kl 19.00

       Alle medlemmer modtager et link ugen før.

 

       Dagsorden:

 

  1. Valg af stemmetællere, dirigent og protokolfører

 

   2. Formandens beretning. (Kan læses på hjemmesiden ugen før)

 

   3. Kasserens beretning. (Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden ugen før)

 

   4.Udvalgsberetninger. (Kan læses på hjemmesiden ugen før)

 

   5. Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 14 dage før)

 

   6. Valg.

       På valg er:

       Afdelingsformand for: fodbold, badminton, volleyball, fitness og eSport

       Desuden er formand, kasserer, revisorer samt revisorsuppleant på valg.

 

   7. Eventuelt.

Regnskab 2020