Udvalgsberetninger

AGERSKOV SOGNS UNGDOMSFORENING afholder generalforsamling tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00 
i Agerskov Hallens cafeteria. 

1. Valg af stemmetællere dirigent og protokolfører 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Udvalgsberetninger 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg 
7. Eventuelt   

Alle medlemmer, som er fyldt 15 år, har stemmeret. 

 

HUSK at I, som noget nyt, også kan deltage online via det fremsendte link! 

Agerskov Sogns Ungdomsforening

konsulent@auf-agerskov.dk
Nørregade 17A

6534 Agerskov