AUF Bestyrelsen

Formand
Helle Graversgaard Hansen
hellegraversgaard(@)gmail.com

26 23 56 13

Kasserer

Marie Lorenzen Poulsen

marieogper(@)hotmail.com

61 79 82 07

Formand for Svømning

Inge N. Nørgaard

kiph(@)outlook.dk

60 49 29 96

Formand for Fitness
Gitte T. Petersen
gtp.kilen(@)bbsyd.dk
51 96 42 27

Formand for eSport

Morten Meinert Meyenborg Erichsen

mortene87@live.dk

24 64 77 80

Formand for vollyball

Hana Pedersen Budigova

hanbud@post.cz

21 44 93 05

 

Næstformand

Anja Gram

anjahgram@gmail.com

Formand for Gymnastik

Maria Meinert Meyenborg Erichsen
maria6230(@)hotmail.com

91 52 21 14

Formand for Fodbold

Thomas Kyhnau

tkyhnau(@)yahoo.dk

21 24 24 90

Formand for Badminton
Svend Sommerlund

kis101@post9.tele.dk

21 64 48 79

Formand for floorball

Dennis Kyhnau

denniskyhnau@gmail.com

30 29 39 57

IMG_2727 (1).JPG